fredag 23. mai 2014

Hun er det første tidligere misjonærbarnet som har gått til sivilt søksmål mot misjonsorganisasjoner for seksuelle #overgrep på internatskoler. Saken ble fulgt med stor interesse av andre tidligere #misjonærbarn. «Det har vært underlig å oppleve hvor villige organisasjonene har vært til å bruke store midler i sak mot en enkeltperson, etter at de i offentlige erklæringer påtok seg det moralske ansvaret for de belastninger mange misjonærbarn er påført i internat - slik det gikk frem av den store misjonærbarnundersøkelsen».

 http://www.dagen.no/2014/05/22/samfunn/forlik/misjonaerbarn/skyld/244992 

Hvor er #rettsikkerheten når de rike kan betale ved å presse på et forlik til den fattige, og på den måten få stanset en anke?
Hvorfor var NLM så ivrige etter å stanse anken at de punget ut me kr 500 000?
Hennes rådgivere mener anken ville hatt «betydelig bedre mulighet til å få gjennomslag i ankeinstansen - Var NLM så redd for denne anken?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar