torsdag 13. juni 2013

iI forbindelse med stemmerettjubileet har vi i år satset  på 8 filmer som omhandler våre nye landskvinner. Prosjektet heter "STEMMER FRA..... " og her gir vi kvinner med innvandringsbakgrunn en stemme. På selve  dagen - 11.juni - da kvinner fikk stemmerett for 100 år siden -  ble den første filmen ferdig. Den heter: STEMMER FRA GATA, er regissert av Tone Urdal og fotografert av Odd Hynnekleiv. denne gangen er jeg produsent

Den ble vist på kortfilmfestivalen i Grimstad den 12.juni og fikk god motakkelse. Vi gleder oss til å vise den til alle i Norge.  Hvis du trykker LIKE på PENELOPEFILM på facebook kommer det opplysninger der om fremtidige visninger.